Sula kommune

Om oss

Rørstadmarka skule stod klar til skulestart hausten 2022 og samlar dei to gamle skulekretsane Fiskarstrand og Måseide.

Dei sentrale verdiane til skulen er

Respekt - tryggleik - fellesskap - humor

Om skulen

Rørstadmarka er ein fulldelt barneskule som samlar elevar frå dei gamle skulekrinsane Måseide og Fiskarstrand. Per 01. august 2022 har vi ca 225 elevar, ei stor skulefritidsordning og eit personale som svarar til om lag 30 heile stillingar. Rørstadmarka skule ligg perfekt til midt i naturen, noko vi ønskjer å nytte aktivt til til dømes faste uteskuledagar for 1.-4.trinn, samt naturfag og fysisk fostring for dei eldste.

Rørstadmarka skule skal vere ein kunnskapsrik skule som har stort fokus på tilpassingar og tilrettelegging for alle elevar. Systematisk opplæring og variasjon i undervisninga skal vere med på å skape motivasjon og interesse for læring.

Utedagar

Dei yngste elevane har faste utedagar. Skulen har opparbeida eit flott uteområde i Veddemarka, 15 minutts gange frå skulen.   

Dysleksivennleg skule

I samanslåinga mellom Fiskarstrand skule og Måseide skule har vi jobba mykje med strukturar og prosedyrar som gjer at vi kan drive god og systematisk undervisning for alle elevar. Vi har jobba mot lik praksis i arbeidet med å få ta med autorisasjonen som  Dysleksivennleg skule, som Fiskarstrand skule fekk i 2017.

Følg oss i sosiale kanalar

Kontakt

Rørstadmarka Skule
Kontor
Telefon +47 95 71 02 20


NB! Det er dessverre ikkje lenger høve til å sende SMS på telefonane. Du må altså ringe inn beskjedar eller skrive melding gjennom IST-home.

Janne Lise Lundbø
Rektor Rørstadmarka skule
E-post
Turid Olava Stokke
Inspektør
E-post
Telefon +47 95 71 02 01
Renate Myklebust
SFO-leiar Rørstadmarka skule
E-post
Telefon +47 95 71 02 02
Arbeidsrom 1. - 4. klasse Rørstadmarka skule
Telefon +47 95 71 02 18
Arbeidsrom 5. -7. klasse Rørstadmarka skule
Telefon +47 95 71 02 19
Personalrom Rørstadmarka skule
Telefon +47 95 71 02 03

Adresse

Adresse:
Rørstadmarka 75-77
6035 Fiskarstrand

Organisasjonnummer
Skule: 928523 683
SFO:  929245 997