Sula kommune

Rørstadmarka skule

Respekt - Tryggleik - Felleskap - Humor

 

Kontakt

Janne-Lise D Lundbø
Rektor
E-post
Mobil 95 71 02 00
Turid Olava Stokke
Undervisn.inspektør
E-post
Telefon 70 19 87 14
Mobil 95 71 02 01
Renate Myklebust
Barnevernpedagog
E-post
Telefon 95 71 02 02
Mobil 95 71 02 02
Wenche Kristin Relling
Helsesjukepleier
E-post
Mobil 91 70 50 61

Adresse

Adresse:
Rørstadmarka 75-77
6035 Fiskarstrand

Organisasjonnummer
Skule: 928523 683
SFO:  929245 997