Sula kommune

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon - Sula ungdomsskule
Oversikt over ulike reglement
Ordensreglement
Eksamen
Klagebehandling
Udokumentert fråvær (.PDF, 870 kB)
Fråvær på grunn av langvarig sjukdom (.PDF, 577 kB)