Plan- og miljøutval

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for plan og miljøutvalet.

Plan og miljøutvalet har 7 medlemmar.

Mynde går fram av kapittel 7 i kommunen sitt delegeringsreglement.  (PDF, 912 kB)       

Kontakt

Frode Elias Synnes
formannskapssekretær
E-post
Telefon 93 00 63 68