Sula kommune

Sula kommune har ei rekke obligatoriske og fleire frivillig oppretta politiske utval. Ved å følge oversikta under finn du informasjon om møter, saker og medlemmar i dei ulike utvala. For dei fleste utvala ligg det føre eige reglement (lenke til reglementssida). Der kan du lese meir om kva ansvarsområde og myndigheit utvala har.

Lenke til reglementssida finn de her: https://www.sula.kommune.no/tenester/politikk-planar-og-dokumentinnsyn/politikk/politiske-reglement/