Utvalet for viltsaker

Utval for vitsaker er eit underutval under plan- og miljøutvalet og behandlar / førebur saker etter Lov om jakt og fangst av vilt (viltlova).»

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for utvalet for viltsaker.