Informasjon til deg som bur i kommunal bustad

Som leigetakar i ein kommunal utleigebustad har du både rettar og plikter. I denne artikkelen har vi prøvd å lage ei oversikt over kva som er ditt ansvar som leigetakar og kva som er Sula kommune sitt ansvar som utleigar.

Husleige

Leigekontrakt

Flytte inn/ut

Ordensreglar og klager

Vedlikehald av bustaden

Om det oppstår eit problem i den kommunale bustaden du leiger, ber vi om at du sjekkar i oversikta under for å sjå om dette er noko du sjølv har ansvaret for å utbtre, før du eventuelt kontaktar oss.

Skjema

Kontakt

Innbyggartorg på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

01. juli til 09. august 2024 er dørene på rådhuset opne frå 09:00 til 13:00. 

Ordinære opningstider
Måndag - fredag: 09:00- 13:00

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30 for dei som har ein avtale.

Adresse
Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss