Sula kommune

Informasjon til deg som bur i kommunal bustad

Som leigetakar i ein kommunal utleigebustad har du både rettar og plikter. I denne artikkelen har vi prøvd å lage ei oversikt over kva som er ditt ansvar som leigetakar og kva som er Sula kommune sitt ansvar som utleigar.

Husleige

Leigekontrakt

Flytte inn/ut

Ordensreglar og klager

Praktisk hjelp med bustaden

Ansvar for vedlikehald 

Om det oppstår eit problem i den kommunale bustaden du leiger, ber vi om at du sjekkar om dette er noko du sjølv har ansvaret for å utbtre, før du kontaktar kommunen.

Om du har behov for vaktmeistartenester skal dette meldast inn via vårt system for drift og vedlikehald (FAMAC).

Når vi har mottatt meldinga di, vil vi gjere ei vurdering av om dette er ei oppgåve som ligg til vaktemeistertenesta i Sula kommune, eller om det er noko du er ansvarleg for å ordne sjølv. Du vil få tilbakemelding frå oss på om dette på SMS. Om det er ei oppgåve som ligg til vaktmeistertenesta vil du også få ein SMS frå oss, med beskjed om når vi vil komme for å utføre arbeidet.

Du kan også ringe servicetorget på telefon 70 19 91 00.

Om det oppstår eit akutt problem som kan føre til varig skade på bustaden om det ikkje blir utbetra med ein gong, for eksemple vasslekkasje, kan du ringe teknisk vakt på 900 50 777.

Skjema

Kontakt

Servicetorget på rådhuset
Sula kommune
E-post
Telefon +47 70 19 91 00

Sikker post til kommunen (eDialog)

Opningstider: Måndag - fredag: 08:00-15:30

Adresse: Sloghaugvegen 13, 6030 Langevåg

Her finn du oss