Psykisk helsehjelp til gravide, barn, ungdom og familiar

Her finn du ei oversikt over psykiske hjelpetilbod for barn og unge i Sula kommune. Ved akutt behov for hjelp kan du kontakte fastlegen din, eller legevakt på telefon 116 117. 

Hjelp til sjølvhjelp

Alle har ei psykisk helse, og den er det viktig å ta vare på. Får ein psykiske plager er det mange spørsmål som melder seg.  På Psykisk helse - helsenorge.no finn du informasjon om kva psykisk helse er, korleis du tek vare på den, og kvar du kan få hjelp om du, eller nokon du kjenner har det vanskeleg.

Psykisk helse - helsenorge.no

Tilbod i Sula kommune

Fleire tilsette, innan ulike fagområde jobbar med psykisk helsehjelp, i tabellen under finn du ei oversikt over dei med særleg ansvar for dette.

Informasjon til deg som er vaksen og har behov for psykisk helsehjelp

Kontakt

Helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36

Opningstider

Kontortid: Måndag - fredag:    08:30 - 15:00
Telefontid: Måndag - fredag:  08:00 - 10:00 og 12:30 - 15:00

Send sikker post (eDialog)