Leige av hallar til enkeltarrangement

Her finn du informasjon om utleige av gymsalar og idrettshallar i Sula kommune for enkeltarrangement. 

Gymsalane ved Molvær senter og Sula ungdomsskule kan kun leigast til trening. For andre typar enkeltarrangement må det søkast om leige av Solevågshallen, Rørstadmarkahallen eller Sulahallen.

I kva for periodar er lokala tilgjengelege?

  • 20. august - 20. juni i hallane
  • 1. september - 1. juni i gymsalane

Kven kan søke?

Du må vere 18 år for å kunne signere ein leigeavtale.

Korleis søke?

Søknad må sendast inn minst ei veke før planlagt arrangementsdato.  Når du har sendt inn søknaden, vil du motta ein e-post med stadfesting,  eller avslag på reservasjonen. 

Reserver gymsalar og idrettshallar for enkeltarrangement 

Pris

Betalingssatsatsar for leige av kommunale bygg

Reglement

Kontakt

Kirsti Øien Blomvik
konsulent
E-post
Telefon 48 11 21 60

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30.

 

Kart