Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Leige av lokale ved skulane for enkeltarrangement

Kva tilbyr vi?

Utleige av gymsalar, sosialt rom og anna lokale ved skulane. 

I tillegg til gymsalane, skal følgjande lokale ved skulane kunne leigast ut:

Kven kan få leige?

Du må vere over 18 år for å kunne signere ein leigeavtale. Lokala skal leigast ut etter følgjande prioritering:

  1. Elevar ved den aktuelle skulen
  2. Elevar frå andre skular i kommunen
  3. Frivillige lag og organisasjonar i kommunen
  4. Andre innbyggjarar busette i kommunen

Tilfeldig utleige skal vike plass for fast leige og kampar/arrangement.

Korleis søke?

Det er rektor ved skulen som er ansvarleg for å administrere utleige og tildele leigetid for enkeltarrangment, sjå kontaktinforamsjon under. Leigeavtale skal fyllast ut og singerast av ansvarleg leigetakar. 

Pris

 
Servicetorget i kommunen sender ut faktura med bakgrunn i opplysningane dei har fått frå rektor.
 

Reglement

Rutiner for reinhald i samband med utleige av kommunale lokale (PDF, 393 kB)

Kontakt

Pål Andre Holen
Konstituert rektor
E-post
Telefon 70 19 87 01
Marit Tone Åsen
Rektor
E-post
Telefon 70 19 79 06
Mobil 416 37 221
Janne Lise Lundbø
Rektor
E-post
Telefon 70 19 87 20
Mobil 909 48 818
Kirsti Øien Blomvik
E-post
Telefon 70 19 78 31
Mobil 70 19 78 31

Kart