Leige av lokale ved skulane for enkeltarrangement

Her finn du informasjon om utleige av sosialt rom og andre lokale ved skulane i Sula kommune.

For leige av hallar og gymsalar er det eige reglement og skjema.

Kva tilbyr vi?

Utleige av sosialt rom og andre lokale ved skulane. 

Følgjande lokale ved skulane skal kunne leigast ut:

Kven kan få leige?

Du må vere over 18 år for å kunne signere ein leigeavtale. Lokala skal leigast ut etter følgjande prioritering:

  1. Elevar ved den aktuelle skulen
  2. Elevar frå andre skular i kommunen
  3. Frivillige lag og organisasjonar i kommunen
  4. Andre innbyggjarar busette i kommunen

Tilfeldig utleige skal vike plass for fast leige og kampar/arrangement.

Korleis søke?

Det er rektor ved skulen som er ansvarleg for å administrere utleige og tildele leigetid for enkeltarrangment, sjå kontaktinforamsjon under. Leigeavtale skal fyllast ut og singerast av ansvarleg leigetakar. 

Pris

Betalingssatsatsar for leige av kommunale bygg (PDF, 91 kB)

innbyggartorget i kommunen sender ut faktura med bakgrunn i opplysningane dei har fått frå rektor.

Reglement

Kontakt

Ole Martin Tonheim
Rektor
E-post
Mobil 40 00 83 52
Janne-Lise D Lundbø
Rektor
E-post
Mobil 95 71 02 00
Børre Andreas Hagen
Rektor
E-post
Mobil 95 71 02 29
Pål André Holen
Rektor
E-post
Telefon 70 19 87 01
Mobil 93 08 65 42

Kart