Leige av lokale ved skulane for enkeltarrangement

Her finn du informasjon om utleige av sosialt rom og andre lokale ved skulane i Sula kommune.

For leige av hallar og gymsalar er det eige reglement og skjema.

Kva tilbyr vi?

Utleige av sosialt rom og andre lokale ved skulane. 

Følgjande lokale ved skulane skal kunne leigast ut:

Kven kan få leige?

Du må vere over 18 år for å kunne signere ein leigeavtale. Lokala skal leigast ut etter følgjande prioritering:

  1. Elevar ved den aktuelle skulen
  2. Elevar frå andre skular i kommunen
  3. Frivillige lag og organisasjonar i kommunen
  4. Andre innbyggjarar busette i kommunen

Tilfeldig utleige skal vike plass for fast leige og kampar/arrangement.

Korleis søke?

Det er rektor ved skulen som er ansvarleg for å administrere utleige og tildele leigetid for enkeltarrangment, sjå kontaktinforamsjon under. Leigeavtale skal fyllast ut og singerast av ansvarleg leigetakar. 

Pris

Servicetorget i kommunen sender ut faktura med bakgrunn i opplysningane dei har fått frå rektor.

Reglement

Kontakt

Pål Andre Holen
Rektor Sula ungdomsskule
E-post
Telefon 93 08 65 42
Lars Johansen
Rektor Langevåg skule
E-post
Telefon 94 49 69 53
Janne Lise Lundbø
Rektor Rørstadmarka skule
E-post
Mobil 95 71 02 00
Kristin Roald Bjørnøy
Rektor Solevåg skule
E-post
Telefon 95 71 02 29

Kart