Sula kommune

Leige av lokale ved skulane for enkeltarrangement

Kva tilbyr vi?

Utleige av gymsalar, sosialt rom og anna lokale ved skulane. 

I tillegg til gymsalane, skal følgjande lokale ved skulane kunne leigast ut:

Kven kan få leige?

Du må vere over 18 år for å kunne signere ein leigeavtale. Lokala skal leigast ut etter følgjande prioritering:

  1. Elevar ved den aktuelle skulen
  2. Elevar frå andre skular i kommunen
  3. Frivillige lag og organisasjonar i kommunen
  4. Andre innbyggjarar busette i kommunen

Tilfeldig utleige skal vike plass for fast leige og kampar/arrangement.

Korleis søke?

Det er rektor ved skulen som er ansvarleg for å administrere utleige og tildele leigetid for enkeltarrangment, sjå kontaktinforamsjon under. Leigeavtale skal fyllast ut og singerast av ansvarleg leigetakar. 

Pris

 
Servicetorget i kommunen sender ut faktura med bakgrunn i opplysningane dei har fått frå rektor.
 

Reglement

Rutiner for reinhald i samband med utleige av kommunale lokale (PDF, 393 kB)

Kontakt

Pål Andre Holen
Rektor Sula ungdomsskule
E-post
Telefon +47 93 08 65 42
Lars Johansen
Rektor Langevåg skule
E-post
Telefon +47 94 49 69 53
Janne Lise Lundbø
Rektor Rørstadmarka skule
E-post
Kirsti Øien Blomvik
E-post
Telefon +47 48 11 21 60

Kart