Gebyrregulativ for byggje og frådelingssaker - 2024

2.1 Søknad om tiltak regulert til bustadføremål (pbl § 20-1)BerekningseiningGebyr 2024
2.1.1FørehandskonferansePer møte

7 200,-

2.1.2For mindre tiltak på eksisterande bygd eigedomPer søknad om tiltak

9 800,-

2.1.3For nye bygg, BRA > 50 m²Per søknad om tiltak

31 750,-

For nye bygg, BRA > 200 m²Per søknad om tiltak

56 150,-

For nye bygg, BRA > 400 m²Per søknad om tiltak

75 350,-

For nye bygg, BRA > 600 m²Per søknad om tiltak

96 000,-

2.1.4For rivingPer søknad om tiltak

9 800,-

2.1.5Bruksendring, endring av bygning, fasadeendringPer søknad om tiltak

9 800,-

2.1.6Oppdeling/samanslåing av brukseiningPer søknad om tiltak

9 800,-

2.1.7IgangsetjingsløyvePer søknad 

3 200,-

2.1.8Mellombels bruksløyvePer søknad 

3 200,-

   

 

2.2 Søknad om tiltak regulert til næringsformål (pbl § 20-1)BerekningseiningGebyr 2024
2.2.1FørehandskonferansePer møte

11 200,-

2.2.2For mindre tiltak på eksisterande bygd eigedomPer søknad om tiltak

22 650,-

2.2.3For nye bygg, BRA < 200 m²Per søknad om tiltak

42 800,-

For nye bygg, BRA > 200 m²Per søknad om tiltak

65 000,-

For nye bygg, BRA > 400 m²Per søknad om tiltak

92 000,-

For nye bygg, BRA > 600 m²Per søknad om tiltak

142 000,-

2.2.4For rivingPer søknad om tiltak

22 650,-

2.2.5IgangsetjingsløyvePer søknad

5 200,-

2.2.6Mellombels bruksløyvePer søknad

5 200,-

   

 

2.3 Godkjenning av personleg ansvarsrett/sjølvbyggarBerekningseiningGebyr 2024
2.3.1Godkjenning av personleg ansvarsrettPer søknad om tiltak

9 800,-

   

 

2.4 Søknad om tiltak (pbl § 20-4)BerekningseiningGebyr 2024
2.4.1For søknad om tiltak etter § 20-4a (mindre tiltak)Per tiltak

5 200,-

2.4.2For søknad om tiltak etter § 20-4b (landbruk)Per tiltak

9 800,-

2.4.3For søknad om tiltak etter § 20-4c og ePer tiltak

5 200,-

   

 

2.5 Konstruksjonar og anleggBerekningseiningGebyr 2024
2.5.1UtanomhusplanPer tiltak

5 200,-

2.5.2GjerdekonstruksjonarPer tiltak

5 200,-

2.5.3TerrengendringarPer tiltak

5 200,-

2.5.4Plassering av mellombels og flyttbare konstruksjonarPer tiltak

5 200,-

2.5.5FlytebryggePer tiltak

5 200,-

2.5.6StøttemurPer søknad om tiltak

13 500,-

2.5.7Anlegg/flytting/utviding av veg eller parkeringsplassPer søknad om tiltak

13 500,-

2.5.8Kommunalteknisk anlegg for veg, vatn og avløpPer søknad om tiltak

13 500,-

2.5.9Utandørs symjebasseng.Per søknad om tiltak

13 500,-

2.5.10Masseuttak og fyllingPer søknad om tiltak

13 500,-

   

 

2.6 Skilt og reklameBerekningseiningGebyr 2024
2.6.1For skilt og reklamePer tiltak

5 200,-

2.6.2For skilting av fleire fasadarPer tiltak

9 800,-

 

2.7 Tekniske installasjonarBerekningseiningGebyr 2024
2.7.1Rehabilitering av pipePer tiltak

2 300,-

2.7.2For søknad om ventilasjonsanlegg i eksisterande bygningPer tiltak

5 200,-

2.7.3Mellombels tiltakPer søknad om tiltak

9 800,-

   

 

2.8 Dispensasjonar i byggjesakerBerekningseiningGebyr 2024
2.8.1Ved søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 som krev politisk behandling (pbl § 20-1)Per dispensasjon

26 900,-

2.8.2Ved søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 frå gjeldande plan eller lover/vedtekter som kan avgjerast etter delegasjonsfullmakt (pbl § 20-1)Per dispensasjon

11 400,-

2.8.3Ved søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 som avgjerast etter delegasjonsfullmakt. (pbl § 20-4)Per søknad tiltak

3 200,-

2.8.4Ved søknad om dispensasjon etter pbl § 19-2 som krev politisk behandling (pbl § 20-4) 

5 200,-

   

 

2.9 FrådelingssakerBerekningseiningGebyr 2024
2.9.1Behandling av søknad om frådelingPer søknad om tiltak

7 150,-

 

Nyttige lenker

Lover og reglar