Planar, dokumentasjon og vurdering

Tilbodet barn og foreldre får i Sunde barnehage er ikkje tilfeldig. Tilbodet vert planlagt, gjennomført, dokumentert og vurdert ut i frå lover, føreskrifter, fagleg skjønn og erfaring. Sunde barnehage skal vere ein lærande organisasjon.