Sula kommune

Solhøla

Barna på Solhøla er 3-6 år - og denne gjengen vert sprek. Dei er på tur 1-3 gangar pr veke i det flotte nærområdet vårt!

Mot vest, til venstre når du kjem inn i Sunde barnehage ligg Solhøla. Denne gjengen tel 25 barn og vert delt opp i ulike grupper.

Mandagar vert det SuperSundeKor.

Klikk for stort bileteTysdagar vert førskuledag og 3-4 åringsdag der gruppene byttar på å gå på tur eller vere i barnehagen.

Onsdagar og torsdagar er dei delt inn i to grupper på tvers av alder. Den eine gruppa har tur onsdag og den andre tur Klikk for stort biletetorsdag. Dagen gruppa som er i barnehagen har samling, på hausten om Grøne tankar - glade barn på våren blant anna om tema Bærekraftig utvikling.

Fredagar går det også ei gruppe på tur - men det er litt fleksibelt om heile gruppa går eller ei mindre gruppe går på tur. 

Følg med på vekeplanen om der er endringar frå planen. 

 

Telefonnummer til Solhøla

Turtelefon: 91 72 84 47

Avdelingstelefon: 91 80 68 36