Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Planar og strategiar

Planar og strategiar - barnehage

Strategi for å utvikle kvalitet i arbeidet med barn og unge 2017 – 2021
Årshjul samarbeid barnehage – skule
System for kvalitet i Sulabarnehagen
Oppvekst leiarplattform
To fram – 3 årig utviklingsarbeid for leiarskap i barnehagane

Sula og Giske kommune samarbeider i eit 3-årig utviklingsarbeid omkring ny rammeplan og leiing av implementeringa av rammeplan for barnehage. Utviklingsarbeidet starta i januar 2018, og vert avslutta i desember 2020.

Målsetting for det treårige utviklingsarbeidet er:

  • å styrke barnehagen som omsorgs-, leike-, lærings- og danningsarena for barna gjennom arbeid med leiarskap for styrarar og pedagogiske leiarar.
  • å skape ein lærande, involverande og nyskapande organisasjonskultur til nytte for den enkelte barnehagen og for barnehagesektoren i Sula og Giske kommune.
  • å utvikle kompetente leiarar som har gode verktøy og engasjement for å drive utviklingsarbeid, og som kan utvikle barnehagen som lærande organisasjon.

Dette skal ein nå gjennom:

  • Verdibasert leiaropplæring.
  • Verksemdsanalyse, opplæring i utviklings- og læringsverktøy med utgangspunkt i ny rammeplan. Leiing av implementeringsarbeid.
  • Leiing av prosessane i utvikling av planverk som reiskap for styring av barnehagen som organisasjon.

Handlingsplan To Fram (PDF, 641 kB)

Kreativ bruk av IKT i Sulabarnehagane
Handlingsplan for digital kompetanse i kultur og oppvekst 2019-2021