Sula kommune

Planar og strategiar

Planar og strategiar - barnehage

Strategi for å utvikle kvalitet i arbeidet med barn og unge 2017 – 2021
Årshjul samarbeid barnehage – skule
System for kvalitet i Sulabarnehagen
Oppvekst leiarplattform
To fram – 3 årig utviklingsarbeid for leiarskap i barnehagane

Sula og Giske kommune samarbeider i eit 3-årig utviklingsarbeid omkring ny rammeplan og leiing av implementeringa av rammeplan for barnehage. Utviklingsarbeidet starta i januar 2018, og vert avslutta i desember 2020.

Målsetting for det treårige utviklingsarbeidet er:

  • å styrke barnehagen som omsorgs-, leike-, lærings- og danningsarena for barna gjennom arbeid med leiarskap for styrarar og pedagogiske leiarar.
  • å skape ein lærande, involverande og nyskapande organisasjonskultur til nytte for den enkelte barnehagen og for barnehagesektoren i Sula og Giske kommune.
  • å utvikle kompetente leiarar som har gode verktøy og engasjement for å drive utviklingsarbeid, og som kan utvikle barnehagen som lærande organisasjon.

Dette skal ein nå gjennom:

  • Verdibasert leiaropplæring.
  • Verksemdsanalyse, opplæring i utviklings- og læringsverktøy med utgangspunkt i ny rammeplan. Leiing av implementeringsarbeid.
  • Leiing av prosessane i utvikling av planverk som reiskap for styring av barnehagen som organisasjon.

Handlingsplan To Fram (PDF, 641 kB)