Skulekretsar

Kommunen er delt inn i skulekretsar som bestemmer kvar for ein skule barna tilhøyrer. Det er adressa barnet er folkeregistrert på som bestemmer kvar skulekrets det tilhøyrer.

Skulekretsar i Sula kommune

Sula kommune har 3 skulekretsar for 1. - 7. klasse:

Kart over skulekretsane i Sula kommune

For 8. - 10. klasse er det ein felles skule for heile kommunen, Sula ungdomsskule, alle ungdomsskuleelvar i Sula kommune soknar til den.

Tildeling av skuleplass

Sula kommune tildeler skuleplass til dei som skal begynne i 1. klasse om hausten, føresette får brev om dette. Dersom de ikkje har mottatt slikt brev, må de ta kontakt med skulen i den skulekretsen de høyrer til.

Rett til å gå på nærskulen er heimla i opplæringslova § 8-1”Grunnskoleelevar har rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.” Ein elev kan likevel få tildelt skuleplass ved ein annan skule dersom nærskulen er full.

Bytte skule

Lover og reglar

Forskrift om skulekrinsar i Sula kommune (PDF, 308 kB)

Kontakt

Pål Sindre Digernes
Rådgivar
E-post
Telefon 95 71 22 59
Mobil 95 71 22 59