Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Skulekretsar

Sula kommune har 4 skulekretsar for 1. - 7. klasse:

Kommunen har ein skule for 8. - 10. klasse, Sula ungdomsskule, alle ungdomsskuleelvar i Sula kommune soknar til den.

Kart over skulekretsane

Tildeling av skuleplass

Sula kommune tildeler skuleplass til dei som skal begynne i 1. klasse om hausten, føresette får brev om dette. Dersom de ikkje har mottatt slikt brev, må de ta kontakt med skulen i den skulekretsen de høyrer til.

Rett til å gå på nærskulen er heimla i opplæringslova § 8-1”Grunnskoleelevar har rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.” Ein elev kan likevel få tildelt skuleplass ved ein annan skule dersom nærskulen er full.

Bytte skule

Om de ønsker å bytte skule må de ta kontakt med rektor på den skulen de soknar til. Frist for å søke om skulebytte er 1 veke før innskriving. Dato for innskriving kan variere litt frå år til år, men er normalt lagt til siste veka i november året før barnet skal starte i 1.klasse.