Sula kommune

Ålesund HV område 11212 har si årlige trening  frå 21. til 25 mars. Oppmøte og dimisjon vil vere ved Langevåg skytebane.

Har du bustad/husvære som kan vere aktuell for flyktningar? Fyll ut vårt digitale skjema og send oss.

Dei siste vekene har vi hatt mykje smitte i Sula kommune og det er forventa eit stort smittetrykk også framover. Det vil kunne få konsekvensar for tenestetilbodet.

Vi har gratis hurtigtestar til utdeling i servicetorget og på biblioteket.

Har du litt ledig tid, og har lyst til å vere saman med barn eller ungdomar i kommunen som treng noko ekstra? 

No kan du reservere avtalar med saksbehandlarar i Sula kommune på heimesida vår.

For å få adgang til sykkelhotellet må du ha nøkkelbrikke. Tilsette i Sula kommune kan bruke id-kort i staden for nøkkelbrikke, men må kontakte servicetorget på telefon 70 19 91 60 for å få adgang.

Om du registrerer deg på  helsenorge.no vil det hjelpe legane med å følge deg opp på ein god måte.