Sula kommune

01. januar opnar hovudopptaket for barnehagane i Sula kommune.  Om du ønsker barnehageplass frå august 2023, må du søke innan 1. mars. Søknadar som kjem inn etter dette, blir behandla ved supplerande opptak. Om du allereie har sendt inn søknad om barnehageplass for neste år, treng du ikkje søke på nytt.

15. desember går startskotet for Stikk UT! Vinter 2023, som med 349 turmål er større enn nokon gong. Når vinteren og kulda kjem krypande senker mange tempoet og friluftsråda håpar Stikk UT! no kan motivere fleire til å kome seg ut på tur på vinterstid!

I tillegg til 142 skiturar er det denne vinteren heile 207 fotturar med. Alle kommunane i Møre og Romsdal, samt Heim og Lesja/ Bjorli, er med og byr dermed på den største Stikk UT! Vinter nokon gong.

– Ta på varme klede, fyll sekken med varm drikke og godsaker og finn di vinterperle, er oppfordringa frå dei to friluftsråda i fylket.

– Med fleire tilgjengelege fotturar i tillegg til ski, vil vi nå gjere eit forsøk på å aktivisere endå fleire i den tida på året då vi treng det mest, seier Liv Synnøve Hoel i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal som i januar tek over jobben som leiar for Stikk UT! etter Marte Melbø.

– Årets sommarsesong viste oss at folk brukar Stikk UT! som motivasjon til å kome seg ut på tur, også når vêret ikkje er på sitt beste. Så no håpar vi at mange vil bruke Stikk UT! til å kome seg ut også i den kalde, mørke årstida, seier Hilde Ellingsæter som er prosjektleiar for Stikk UT! i Sunnmøre Friluftsråd.

Frivilligheita og Sula kommune samarbeider om OPPLEV SULA! - ein aktivitetsdag for allle.

Vi inviterer alle lag og foreiningar til å stille med stand, program og aktivitetar den 4. februar 2023.

Dette er moglegheita for å fortelje kva organisasjonen og foreininga gjer, treffe nye medlemmar og rekruttere fleire frivillige. 

Sjå her for informasjon og påmelding (PDF, 155 kB).

Sula kommunestyre vedtok i K-sak 065/22  den 20.10.2022  med heimel i plan og bygningslova §§ 5-2 og 12-10, å legge planforslag for “Områdeplan for Sulafjellet” ut til offentleg ettersyn og høyring.

NB! Ny, utvida frist for innsending av merknad er sett til 9. februar 2023. 

Saksframlegg med vedtak frå Det faste utvalet for plansaker og Kommunestyret. (PDF, 658 kB)

Sula kommune tar framleis imot flyktningar og treng bustad til desse.

No ventar vi nokre små familiar frå Ukraina i starten av desember. Ein familie består av mor med 1 barn, den andre av mor, far og 1 barn.

Har du ein bustad ledig som du ønsker å leige ut, hadde vi satt stor pris på om du tar kontakt med oss.

Fyll ut skjema for registrering av tilgjengelige bustadar for flyktningar, så hører du frå oss om det er aktuelt.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål.

For å sikre best mogleg informasjon om grunnforholda for overføringsanlegg til nytt avløpsreinseanlegg vert det no gjort geotekniske og miljøgeologiske grunnundersøkingar fleire stader i Sula og Ålesund kommunar.

Den mobile miljøstasjonen til Årim samlar inn miljøfarleg avfall frå raud boks i Sula kommune 4. og 5. oktober.  Tilbodet gjeld for alle husstandskundar. 

Ålesund HV område 11212 har si årlige trening  frå 21. til 25 mars. Oppmøte og dimisjon vil vere ved Langevåg skytebane.

Har du bustad/husvære som kan vere aktuell for flyktningar? Fyll ut vårt digitale skjema og send oss.

Har du litt ledig tid, og har lyst til å vere saman med barn eller ungdomar i kommunen som treng noko ekstra?