Sula kommune

I veke 18 arrangerer Sula kommune Ung kultur-veke. Veka er også kommunen sitt bidrag til UKM 2021. 

Informasjon og påmelding finn du ved å leite opp dei ulike arrangementa på sula.friskus.com

Film/streaming - Hip-hop / afro-fusion - Street Art - Skrivekurs - Låtskriverkurs - Jazzorkester

Kursa er gratis, og er for barn/unge i alderen frå 10/12 til 20 år.

Alle kurs/verkstad er ikkje lagt ut - dei kjem i løpet av mars/april. Vi inviterer også lag og organisasjonar til å opprette arrangement/aktivitetar for barn og unge i løpet av denne veka.

Som vanleg er det endringar i henting av avfall i samband med påskehøgtida.

 

Det er på tide å søke om faste treningstider for 2021/22. Søknadsfrist er som vanleg 01. mai.

Søknadsskjema for faste treningstider finn du her.

Faktura for eigedomsskatt for 1. halvår 2021 blir sendt ut denne veka. Fakturaen har forfall 20. april. 

Rådhuset i Sula blir stengt for publikum frå og med måndag 22. mars og inntil anna beskjed blir gitt. 

Raudt tiltaksnivå i skulane til og med 14. april 

Oppdatert 08. april: Kriseleiinga i Sula kommune har i møte torsdag 08. april bestemt å vidareføre den lokale forskrifta til og med onsdag 14. april. Det vart samtidig bestemt at skulane skal fortsette på raudt nivå i same perioden. 

Kriseleiinga i Sula kommune vil vurdere saka på nytt i møte onsdag14. april.

Som ein følgje smitteutbrotet i Ålesund har kommuneoverlegen bedt om ytterlegare tiltak knytt til kollektivtrafikken. Det gjeld også kollektivtilbodet i Sula kommune., det er mellom anna påbod om munnbind på kollektivreiser for alle personar over 12 år.

Kommunane Ålesund, Sula og Giske har ein felles pressekonferanse om koronasituasjonen i kommunane kl. 14:00 i dag søndag 21. mars. Du kan sjå pressekonferanse direkte her.

Du vil få ein SMS frå c19 når det er din tur, i den finn du ei lenke til c19.no, nettstaden der du kan bestille vaksine.  Be gjerne om hjelp frå ein pårørande om du synes det er vanskeleg å bestille sjølv. 

Det er no lagt til rette for at innbyggarane i Sula kommune kan bestille koronavaksine på nett.  Vi gjer merksam på at prioriteringsrekkefølga for koronavaksinasjon framleis er gjeldande. I dag har det gått ut SMS til dei som får tilbod om vaksine i veke 7, (15. - 19.02.21), og det er berre dei som kan bestille vaksine no. Vi vaksinerer no personar i alderen 75 - 84 år. Vi vaksinerer etter alder, dei eldste i gruppa får tilbodet først.