Sula kommune

Sula kommune har no eit lokalt smitteutbrot. Vi har stadfesta 5 smitta personar. Alle smittetilfella har kjent smitteveg frå smitteutbrotet ved sjukehusapoteket. 

Ein person har testa positivt for korona/covid-19 torsdag. 

Det er meldt om to nye smittetilfelle i Sula kommune tysdag.

Måndag fekk Sula kommune melding om eit nytt smittetilfelle i kommunen. I tråd med rutinane er den smitta sett i isolasjon og nærkontakter er sett i karantene.

Slik informerer vi om lokal smitteutbrot.

Sula kommune fikk søndag melding om ein ny smitta person.  Personen er sett i isolasjon. Nærkontakter er kartlagt og sett i karantene.

Om du registrerer deg på  helsenorge.no vil det hjelpe legane med å følge deg opp på ein god måte.

Kommunelegekontoret har fått nytt telefonsystem som skal gjere det lettare å komme gjennom på telefonen.

Alle barn og unge i Sula skal ha moglegheit til å delta i fritidsaktivitetar! 

Sula kommune har fått midlar frå Kontantkassa.no , i tillegg til eigne kommunale midlar (aktivitetstilskot). 
Føremålet med tilskotsordningane er at alle barn og unge i Sula skal få moglegheit til å delta i ein fritidsaktivitet.

Tilskota er særskilt innretta mot barn og unge mellom  6 og 18 år og som av økonomiske årsakar ikkje får delta i organiserte aktivitetar.

Meir informasjon om ordninga og link til søknadsskjema finn du her.

Sula kommune har opna for elektronisk bestilling av covid-19-test. Vi håpar at dette vil korte ned på telefonkøa på legekontoret.