Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Tre born er stadfesta koronasmitta i Sula. 

Sula kommune har i dag fått bekrefta at 4 nye personar har testa positivt på Covid-19-viruset. Alle var i karantene.

Etter ein periode med strenge restriksjonar, føregår det no ei gradvis oppmjuking av tiltaka regjeringa sette i verk 12. mars. Dette betyr ikkje at vi kan ta lettare på smittevernreglane. Foreldre og føresette har eit ekstra ansvar.

Sula formannskap har kome med forslag til skjønnsmenn, og meddommarar i jordskifteretten, lagmannsretten og tingretten.

Eit nytt smittetilfelle av covid-19 er registrert i Sula. Dette er det sjuande smittetilfellet i kommunen.

Sula kommune går igjennom tenestene sine med sikte på auka bruk av digitale verktøy. Dette gjer vi for å effektivisere, og for å gjere det enklare for deg som innbyggar. 
 

Den øvre inntektsgrensa for å få bustøtte er midlertidig auka slik at fleire som er ramma økonomisk av koronapandemien kan få rett til støtte. På Husbanken sine nettsider kan du sjekke om du eller nokon du kjenner kan få bustøtte.

 

Vi gleder oss til å ønskje alle elevar velkomen attende på skulen i løpet av veke 20.