Sula kommune

Sula kommune fikk i dag meldt tre nye smittetilfelle. Den eine personen har for tida tilhold i Ålesund. 19 nærkontakter er identifisert og sett i karantene, 15 av desse i Sula.

Sula kommune fikk i dag melding om at 2 nye personar har testa positivt på Covid-19. Begge sat alt i karantene og er no i isolasjon. Smittesporinga viser forbindelse til smitteutbrotet i Ålesund. 5 nye nærkontakter er identifisert og sett i karantene

Ein ny person smitta i dag. Vedkomande var nærkontakt til tidlegare smitta og sat derfor i karantene. Det vart derfor ingen nye nærkontakter.

Sula kommune fekk i går måndag 28.12 melding om at ein ny person hadde testa positivt på Covid-19. Smittesporing er utført. Det er kjent smitteveg  frå smitte i nabokommune. Totalt er 13 personar nærkontakter identifisert og karantenesett, 10 av desse i Sula kommune.

Sula kommune fikk i dag melding om at ein ny person har testa positivt på Covid-19. Personen kom tilreisande frå Oslo-området og testa seg rutinemessig før jobb i helsevesenet. Smittesporing er utført. 2 nærkontakter er karantenesett i Sula og 4 er karantenesett i annan kommune.

Dei fleste karantenesette er no ferdig med karantenetida. Pr 27.12 sit i alt  3 personar i isolasjon og 15 personar i karantene i kommunen vår

Her finn du informasjon om opningstider i romjula for rådhuset, kommunelegekontoret, teststasjonen for korona, helsestasjonen og biblioteket, samt når avfallet ditt blir henta.

Ingen nye er påvist smitta i dag, men 65 nye personar, 46 heimehøyrande i Sula kommune, er sett i karantene som følge av dei som testa positivt i går.

Ordføraren sender ei julehelsing til alle innbyggjarar i Sula. Samstundes ønskjer han å takke dei mange som jobbar for halde hjula i gang i denne spesielle tida.

Den siste båten ved Fiskerstrand Verft AS er no smittefri og blir tatt ut av karantene om få dagar.  

Dessverre fekk vi melding om 3 nye positive i ettermiddag. 2 kan sporast til smitteutbrotet ved Ålesund Vidaregåande skole, den 3. smitta kom tilreisande frå ein storby. Smittesporing pågår og alle aktuelle er sett i karantene inntil nærare avklaring.