Sula kommune

ÅRIM hentar avfallet på nye dagar frå og med desember. Alle blir informert via SMS og får kalender i postkassa. SMS kjem to dagar før første endring skjer hos deg. App-en Min Renovasjon gir også informasjon om kva som er dine hentedagar for avfall. Last gjerne ned denne, om du ikkje har han frå før.

Renovasjonskalendar

Offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar kan søke om statlege midlar.
Målet for ordninga er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom.

Søknadsfrist 13. desember. 
Søknadsskjema, regelverk og rettleiar finn de hos BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

Under finn du rådmannen sitt forslag til budsjett for  2020 - 2023.

Det er tid for årets influensavaksine. Møt opp på Helsestasjonen fredag 01.11.2019 kl 08:30 – 14:30, eller ta kontakt med fastlegen din.

Norconsult AS varsla på vegne av Sula kommune om utvida planområde i brev datert 20.06.19. Det kom inn 25 merknader i samband med dette.

Torsdag 10. oktober er Verdsdagen for psykisk helse, og tema i år er «Gi tid».

Møre og Romsdal fylkeskommune vil gjerne ha innspel om framtida til fylket, og har difor laga ei spørjeundersøking. Har du eit innspel du vil kommme med?

Delta i undersøkinga, premiar kan du vinne også.

Pårørandeskulen i Sula kommune er eit kurstilbod til pårørande og nære vener til ein person med sjukdomen demens.

Tid og stad: 24.sep. kl 18:00 - 20:30, Utsikten, Devoldfabrikken