Sula kommune

Er du ein av mange som kjenner deg usikker i møte med den digital kvardagen? Då er Digihjelpa noko for deg.

14.oktober startar vi no opp igjen med Digihjelpa på Sula bibliotek.

Annan kvar torsdag klokka 12:00-14:00 kan dei som har behov for datahjelp få individuell veiledning.

Du kan bestille tid på telefon 70 19 79 10.

Øvre Råsa har i lengre tid vore skilta med gjennomkøyring forbode, utan at dette i særleg grad har blitt følgt.

Regjeringa har i dag beslutta at personar over 65 år skal få ei 3. dose med koronavaksine, i tillegg er det ønskeleg at så mange som mogleg skal vaksinere seg mot sesonginfluensa.

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om tilskot i samband med arrangement og aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien.
Formålet med ordninga er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjeld også dersom ein må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd frå myndigheitene i samband med covid-19.
Perioden for ordninga er no utvida, og gjeld frå 1. januar til og med 31. oktober 2021. Søkarar må vere registrerte i Frivilligregisteret.
 

Ålesund, Giske og Sula kommune har vedtatt å legge forslag til ein felles plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) ut på høyring. 

 

Ansvaret for å beskytte seg mot viruset er no den enkelte sitt ansvar, det gjer ein best ved å ta vaksinen. Det er framleis smitte i samfunnet, og viruset er framleis like farleg for den som har valt å ikkje vaksinere seg, seier kommuneoverlege Marianne Kolsvik Bjerkevåg.

Bestill time på c19.no eller ring kommunelegekontoret på 70 19 91 60 (tasteval 1).

Rapporten om avløpsvatnet frå det nye miljøanlegget for Sula og Ålesund konkluderer med at verknaden av utsleppet i fjorden vil vere heilt utbetydeleg og badevatnet vert meir enn godt eigna.

Har du litt ledig tid, og har lyst til å vere saman med barn eller ungdomar i kommunen som treng noko ekstra? 

15. desember starter ny Stikk UT! -sesong.   Det er eit nytt konsept, nemleg vinterfotturar, i tillegg til Stikk UT! Ski-turer.

Les meir om Stikk UT! sitt vinterkonsept her.

No kan du reservere avtalar med saksbehandlarar i Sula kommune på heimesida vår.