Sula kommune

Kommunen oppfordrar innbyggarane / ålmenta til å kome med forslag på kandidatar til valet. Det er lov å foreslå seg sjølv. 

Sula kommune har ledig stilling som Einingsleiar for kommunalteknikk. Er dette noko for deg eller nokon du kjenner?

Les heile stillingsannonsa

Som ein del av Sommarskule i Sula har vi fått høve til å tilby «Sommarskule» også i haustferien. Bli tryggare i vatn, opplev artige og meistringsfylte aktivitetar i basseng og sjø. Det blir gøy!

Endleg opptelling viser at valdeltakinga i Sula kommune ser ut til å halde seg stabilt på 78,3 %,  om lag det same som ved Stortingsvalet i 2017, då det var 78,6 %.  Det har vore rekordmange som førehandsstemt i år, 52,2 % av alle avgitte stemmer var førehandsstemmer.

Folkehelseinstituttet (FHI) har kome med ny informasjon om ei tredje vaksinedose for personar med alvorleg nedsett immunforsvar. Desse er delt inn i to grupper. Alle som er i ei av desse gruppene, og  som ikkje vil vente med å få dose tre til dei får brev frå sjukehuset, kan ringe Kommunelegekontoret på telefon 70 19 91 60, tasteval 1.

Ålesund og Sula kommune vil ikkje forlenge den lokale forskrifta. Etter kl. 24.00, 13. september går kommunane over til å følgje nasjonale reglar og råd. 

Sula kommune er no så godt som ferdig med massevaksinasjonen mot koronaviruset. 

Alle som er busett i Sula kommune, og som er født i 2005 eller tidlegare, har no fått tilbod om første dose. 91,4 % av innbyggarane over 18 år har fått første dose, 87,2 % er fullvaksinert. Når det kjem til fullvaksinerte over 18 år, ligg Sula kommune 20. plass av alle landets 356 kommunar.

Kommunane Ålesund og Sula held felles pressekonferanse om koronasituasjonen måndag 23. september klokka 19:30. Sendinga kan sjåast via Ålesund kommune sin YouTube-kanal. 

Det viser seg at SMS'ane som vi tidlegare i dag sendte ut ein advarsel om at er eit forsøk på svindel, ikkje er det likevel.

Dette er ei ny teneste som kommunelegekontoret i Sula har tatt i bruk som betalingsordning for dei som har hatt digital konsultasjon med ein lege.

Så har du fått ein slik SMS frå kommunelegkontoret skal du altså betale den.  

  

Søknadsfrist 15. september.

Sjå retningsliner og søknadsskjema .

I samband med krav om registrering på sula.friskus.com for tildeling av tilskot, blir det gjennomført eit digitalt opplæringskurs (webinar) om bruk av Friskus.

Webinaret blir den 8. september kl. 18.30 – 20.00.

Påmelding til arrangementet på sula.friskus.com eller til ingunn.krosby@sula.kommune.no