Sula kommune

Kommunane Ålesund, Sula og Giske vel å vidareføre dei strenge koronatiltaka fram til 18. mai. 

Det er viktig å ha framleis strenge tiltak, for smitta er ikkje under kontroll enno, seier ordførar i Ålesund, Eva Vinje Aurdal.

Saka blei behandla i Kommunestyret 06.05.21.

Ver merksam på endra hentedagar av avfall i mai. Oversikt over hentedagar i mai finn du her. (PDF, 513 kB)

Hugs at miljøstasjonane er stengd på dei raude dagan i mai.

Gjennom utviklingsarbeidet To Fram har vi i kommunane i Sula og Giske sidan 2018 innført den nye rammeplanen for barnehagen, eitt av fagområda i rammeplanen er kropp, rørsle, mat og helse. Som ein del av dette arbeidet vil vi også kvalitetssikre det som skjer rundt den motoriske utviklinga til barna i barnehagane i Sula.

Sjå Stikk UT! for meir informasjon.

Fiskarstrandhyttene: På grunn av anleggsarbeid i området er stien skilta om. Følg ordinær skilting mot Gjølevatnet, i tillegg er det sett opp Stikk UT-pilar i alle sti-kryss.

Eltrane - på fjellet: opning for registrering av koden var først utsett til 1. juni på grunn av snøforholda. Snøen smelter raskt no, og vi endrar opninga til 8. mai. Ver budd på at det tidvis kan vere ein del snø frå Vonhytta og utover.

Du skal ikkje bruke Morotur-appen. Nytt av året er Stikk UT!-appen. Meir informasjon om den finn du på nettsida til Sunnmøre friluftsråd.

Bli med på Stikk UT! Bedrift og skap samhold og aktivitet og gode turvaner!

Om våren og sommaren blir det gjerne tørt og faren for skog- og lyngbrann aukar. I Norge er det derfor generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbode å tenne opp bål og grill (også eingongsgrill) i, eller i nærheita av, skog og anna utmark.

På bakgrunn av vedtak i kommunestyret 26.05.16 (046/16) og 18.12.18 (086/18) varsla Norconsult AS i september 2020, på vegne av Sula kommune, i henhold til plan- og bygningsloven §12-8, oppstart av detaljregulering av Mikkalvegen på Rørstad.

Sula kommune fekk torsdag kveld melding om eit nytt smittetilfelle. Smitteveg er kjent og kan sporast tilbake til utbrotet på Tollboden, sjølv om den smitta ikkje har besøkt restauranten.   Nærkontaktar er kontakta og sett i karantene.

Rådhuset i Sula blir stengt for publikum i perioden 27. april til 10. mai.

Måndag 26. april innfører kommunane Ålesund, Sula og Giske igjen ei strengare lokal forskrift som følge av koronasituasjonen.