Sula kommune

15. desember starter ny Stikk UT! -sesong.   Det er eit nytt konsept, nemleg vinterfotturar, i tillegg til Stikk UT! Ski-turer.

Les meir om Stikk UT! sitt vinterkonsept her.

No kan du reservere avtalar med saksbehandlarar i Sula kommune på heimesida vår.

Frå og med neste veke, veke 43, vil det bli innført bruk av nøkkelbrikke ved sykkelhotellet på Lerheimkaia.

Om du registrerer deg på  helsenorge.no vil det hjelpe legane med å følge deg opp på ein god måte.

Sula frivilligsentral tilbyr frå og med tysdag 17. mars hjelp til handling av daglegvarer, apotekvarer, ved eller andre ting for deg som måtte trenge det i Sula kommune.

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, og moglegheit til å bidra vil vi gjerne at du registrerer deg, det gjeld også om du allereie er tilsett i helse- og omsorgssektoren i Sula kommune, men har ledig kapasitet.

Valdeltakinga i Sula kommune auka med 6,4 % og enda på 61,4 %, mot 55 % ved valet i 2015. 

Kommunale avgifter bli fakturert 4 gongar pr. år. med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november om ikkje anna er avtalt. Du kan også velje å få månadleg faktura.  Då må du sende oss melding på elektronisk skjema.

Sula kommune kjøper vatn frå Ålesund kommune som nytter Brusdalsvatnet som kjelde. Brusdalsvatnet vert vurdert som ei god og robust drikkevasskjelde.