Sula kommune

Har du helsefagleg utdanning eller erfaring, og moglegheit til å bidra vil vi gjerne at du registrerer deg, det gjeld også om du allereie er tilsett i helse- og omsorgssektoren i Sula kommune, men har ledig kapasitet.

Kommunale avgifter bli fakturert 4 gongar pr. år. med forfall 20. mars, 20. juni, 20. september og 20. desember om ikkje anna er avtalt. Du kan også velje å få månadleg faktura.  Då må du sende oss melding på elektronisk skjema.

Sula kommune kjøper vatn frå Ålesund kommune som nytter Brusdalsvatnet som kjelde. Brusdalsvatnet vert vurdert som ei god og robust drikkevasskjelde.