Helseplattformen i Sula kommune

Sula kommune kopla seg på Helseplattformen 03. november, med Helseplattformen kjem også HelsaMi. Dette er den digitale inngangen din til helse- og omsorgstenester. ​

I første omgang er det Sulatunet, heimetenestene, bustader med heildøgns bemanning, psykisk helsevern, og helsestasjonen som koplar seg på Helseplattformen. Kommunelegekontoret og fastlegane vil ta i bruk systemet på eit seinare tidspunkt.

Andre artiklar vi har publisert om Helseplattformen

Spørsmål og svar om Helseplattformen og HelsaMi

Her har vi laga ei oversikt med informasjon om Helseplattformen og HelsaMi. Om du ikkje finn den informasjonen du leitar etter, er det fint om du melder frå til oss.