Sula kommune

Samarbeid og overgangar

Sunde barnehage samarbeider med mange! Dei viktigaste er sjølvsagt foreldra til barna som går i barnehagen, men vi treng også å samarbeide med ulike instansar for å sikre utvikling og godt tilbod til barna som går her.