Sula kommune

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT)

Kontakt

Katrin Salen Torben
Konsulent
E-post
Telefon 95 71 02 22

Send sikker post til PPT Sula

Organisasjonsnummer: 975319202  

Synnøve Molvær Vågnes
Leiar PPT
E-post
Telefon 99 53 75 27

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne 08:00-15:30.