Sula kommune

I samband med planarbeidet for nytt reinseanlegg på Kvasneset, må Møre og Romsdal fylkeskommune gjennomføre kulturminneundersøkingar innanfor områder som kan bli råka av infrastruktur tilknytt eit slikt reinseanlegg.